Sheau-Dong Lang

2010 – today

2000 – 2009

1990 – 1999

1980 – 1989