Sergey Smirnov 0002

Author information

  • Hasso Plattner Institute, Potsdam, Germany

2010 – today

2000 – 2009